Müziksiz Bir Hayat Hatadır! Nietzsche

Fender, Boss, Roland

Gitar Tellerinin Notaları Ve İsimleri


Gitar Tellerinin İsimleri Ve Notaları

Gitar çalmaya başlamadan önce belkide öğrenmemiz gereken en temel bilgilerden biriside gitar üzerindeki tellerin isimleri

ve bu tellerin hangi nota adlarını taşıdığıdır. Bilindiği gibi standart gitarlar üzerinde (Bas hariç) 6 adet tel vardır. Bu tellerin herbiri bir nota sembolü ile gösterilir. Tellerin adlarını açıklamadan önce 7 adet notanın hangi sembollerle gösterildiğine bir göz atalım.

Semboller A B C D E F G
Nota İsimleri La Si Do Re Mi Fa Sol

Şimdi yukardaki gitar tellerini gösteren diyağrama baktığımızda en sol dik çizgi gitarımızın 6. telini (Kalın tel) ifade ediyor olduğunu ve "E" sembolü ile gösterildiğini görüyoruz. Aynı şekilde 1 telde(İnce) aynı adı ve sembolü taşımaktadır. Böylelikle 6(E-Mi), 5(A-La), 4(D-Re), 3(G-Sol), 2(B-Si), 1(E-Mi) olarak kalın tellerden ince tellere doğru sıralanıyor. Bunlar gitar tellerinin hiç bir perdeye basılmadan boşken çıkardığı nota seslerinin adlandırılmış halidir. Perdelere bastığımızda karşımıza daha farklı nota sesleri ve sembolleri çıkacaktır.

Bas gitarlar ise genellikle 4 telli olup standart gitarların kalından inceye üst 4 teli ile 6(E-Mi), 5(A-La), 4(D-Re), 3(G-Sol) aynı adları taşımaktadır. Tek farklılık daha kalın tellerdir.